18 Maja, 2022

Prijava

DOKAZANO : Od majke nasljeđujemo inteligenciju

Gene za oštroumnost prenosi X kromosom i mogu biti deaktivirani ako dođu od oca

Istraživanje je pokazalo da genetski profil majke određuje koliko će pametna biti njena djeca te da otac na pamet djeteta nikako ne utiče, piše Independent.

o-WORKING-MOMS-facebook

Vjerojatnije je da će žena djetetu prenijeti gen inteligencije jer se prenosi putem X hromozoma. Uz to, naučnici sada vjeruju da se geni za napredne kognitivne funkcije koji se nasljeđuju od oca mogu automatski deaktivirati.

Smatra se da kategorija gena poznatih pod imenom ‘uslovljeni geni’ radi samo ako dolazi od majke u nekim slučajevima te oca u drugim slučajevima. Vjeruje se da je inteligencija među uslovljenim genima koji dolaze od majke.

Laboratorijske studije na genetski modificiranim miševima otkrile su da su oni s većom količinom majčinih gena razvili veće glave i mozgove, ali manja tijela. Oni s većom količinom očinskih gena imali su manje mozgove i veća tijela.

Istraživači su identificirali stanice koje su sadržavale samo majčinske ili očinske gene u šest različitih dijelova mišjeg mozga koji su kontrolisali različite kognitivne funkcije, od prehrambenih navika do pamćenja.

Stanice s očinskim genima nakupile su se u dijelovima limbičkog sistema, koji učestvuje u funkcijama kao što su seks, hrana i agresija. No, istraživači nisu pronašli očinske stanice u cerebralnom korteksu, mjestu gdje se događaju najnaprednije kognitivne funkcije, kao što su zaključivanje, promišljanje, jezik i planiranje.

Istraživači u Glasgowu otkrili su da teorije koje su ekstrapolirane iz studija provedenih na miševima vrijede u stvarnosti kada su intervjuisali 12,686 osoba starih od 14 do 22 godine svake godine od 1994. godine do danas.

Unatoč tome što su uzeli u obzir nekoliko faktora, od stepena obrazovanja ispitanih do njihove rase i društveno-ekonomskog statusa, tim je otkrio da je i dalje najbolji predviđač inteligencije djeteta IQ majke.

Doduše, istraživanje je takođe utvrdilo da genetika nije jedini faktor koji utiče na inteligenciju – smatra se da je samo 40 do 60 posto inteligencije nasljedno te da na drugi dio utiče okruženje.

Isto tako, otkriveno je da majke igraju važnu ulogu u negenetskom dijelu inteligencije, a neke studije sugerišu da je povezanost majke i djeteta blisko povezana s inteligencijom.

Istraživači sa Univerziteta u Washingtonu otkrili su da je stabilna emotivna veza između majke i djeteta ključna za rast nekih dijelova mozga. Nakon analiziranja načina na koji se grupa majki odnosila prema svojoj djeci tokom sedam godina, istraživači su otkrili da su ona djeca koju su majke emotivno podržavale i kojima su intelektualne potrebe ispunjene imale u prosjeku 10 posto veći hipokampus s 13 godina od djece čije su majke bile emotivno udaljene. Hipokampus se povezuje s pamćenjem, učenjem i reagiranjem na stres.

Smatra se da snažna veza s majkom djetetu daju osjećaj sigurnosti koji im dopušta da istražuju svijet i samopouzdanje da rješavaju probleme. Uz to, predane i obazrive majke češće pomažu djeci riješiti probleme te im tako pomažu da ostvare svoj puni potencijal.

Naravno, uloga očeva u razvoju inteligencije djeteta nije zanemariva ako imamo u vidu da cijeli niz drugih faktora – kao što su intuicija i emocije – koje djeca mogu naslijediti od očeva, također utiču na razvoj inteligencije.

Podjeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Na pravom putu

Slične vijesti